Księgowy

3 800,00 zł

kupię


praca księgowa Leżajsk, praca księgowy Leżajsk, praca rachunkowość Leżajsk

Prowadzenie pełnej księgowości spółki prawa handlowego,
Samodzielne sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
Sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, JPK,
Rozliczanie podatku VAT, CIT, PIT, podatku u źródła, podatku od nieruchomości,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i  WNIP, księgowanie umorzenia i amortyzacji,
Prowadzenie RMK,
Kalkulacja kosztów produkcji i ustalanie technicznego kosztu wytworzenia wyrobów,
Rozliczenie kredytów i pożyczek,
Przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb firmy,
Weryfikacja i kontrola płatności, nadzór nad płynnością finansową,
Ewidencja i księgowanie dokumentów źródłowych,
Współpraca z Urzędem Skarbowym, audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami zewnętrznymi.


Ważne do: 2020.07.09, wyświetleń: 280

nr ogłoszenia: 2570